Právě a jenom takové řešení IT, které opravdu potřebujete …

Řešení potřeb Vašeho projektu nejenom v rovině IT.

Ve výsledku nic neschází, nic nepřebývá.

Synergie naší a vaší zkušenosti.

Respekt k hodnotám.

 

O nás

Jsme CORTEC. Jsme CORrect TEam Company. A jsme tu pro Vás.

Naše zaměření je orientováno na IT řešení Vašich projektů, projektů s vysokou přidanou hodnotou realizovaných s využitím chytrých, ale nekomplikovaných řešení. Přinášíme alternativní řešení do IT projektů tam, kde zaběhnuté postupy a řešení selhávají nebo jsou nepoužitelné.

Naše aktivity směřují nejčastěji do oblasti nových výzev, inovací, vědy a výzkumu. Aktuálně naše aktivity směřují přednostně do oblasti infrastruktury dopravy, mýtných systémů, dopravy v klidu a parkování s tím souvisejících technologií.

Náš tým je postaven na úzkém okruhu profesionálů, kteří svými schopnostmi pokrývají potřeby projektů od návrhu, přes vývoj až po provoz a údržbu systémů a pružně reagujeme na specifické potřeby projektu zajištěním dalších potřebných odborných kapacit.

Naše řízení využívá, vzhledem k nízké hierarchii organizační struktury, jednoduché organizační a řídící mechanismy. Zakládáme si na odpovědnosti a přímé, otevřené komunikaci. I s vámi …

Otevřenost | Komunikace | Optimalizace | Netradičnost | Alternativní řešení

Prezentační video

Prezentační video z našeho aktuálního projektu Monitoring zón placeného stání v Praze a Brně.

Služby

Jsme protipól k technologicky orientovaným dodavatelům, aplikátorům předem vybraných IT technologií.

Navrhujme použití konkrétních technologií až po důkladném rozboru problému.

Vytváříme, udržujeme i provozujeme jak jednoduchá technická řešení tak i rozsáhlé informační systémy.

Využíváme nové technologie, chytrá řešení, jednoduché principy, která jsou komerčně dostupná.

Vytváříme vlastní technická řešení vybraných úloh, pro které neexistují dobrá komerční řešení, nebo jsou nedostupná.

 

Urban GNSS

Přesná jednotka GNSS (GPS) vhodná do městské zástavby a určování polohy za jízdy

Car Power

Napájecí jednotka pro vozidlovou telematiku v hybridních vozidlech

Battery Power

Výkonné bateriové napájení pro vozidlovou telematiku včetně baterie v vysokou kapacitou

ANPR - LPR

Rozpoznávání registračních značek vozidel z jedoucího monitorovacího vozidla

Object AI

Rozpoznávání zájmových objektů za jízdy s použitím umělé inteligence.

Enforcement View

Panoramatický záznam stavu komunikace a příslušného dopravního značení

TS Enforcement

Automatické rozpoznávání dopravního značení pro udělování přestupků

Enforcement fleet

Správa vozového parku monitorovacích vozidel včetně plánování a vyhodnocení.

Informační strategie

Vypracujeme návrh informační strategie

  • dostatečně výkonné hardwarové vybavení včetně síťových a komunikačních prostředků (hardware)
  • vhodné a perspektivní operační a databázové systémy (základní software)
  • správné datové zdroje (dataware)
  • dostatečná informační a počítačová gramotnost lidí (peopleware)
  • adekvátní organizační uspořádání kompatibilní s informačními systémy a se systémem řízení podniku (orgware)

Big Data 

návrh SW, měření a sběr dat

Návrh, vývoj, údržba a provoz speciálních SW aplikací 

Vývoj metodik pro měření a sběr podkladů včetně následného zpracování, analýzy a vyhodnocení.

Zajištění sběru dat měřením, vyčítáním ze stávajících dostupných zdrojů a jejich zpracování a vyhodnocování.

CORTEC v číslech

Na trhu

Úspěšných projektů

Klientů

Lidí v týmu

Galerie

Napište nám

CORTEC s.r.o.

Na Groši 1344/5a
102 00, Praha 10
IČ: 26725533 |  DIČ: CZ26725533
Spisová značka: MS Praha | C 89788

+420 601 540 940 | info@cortec.cz